biuro@slmedia.pl

Moduł ActiveBOX SOCIAL

Moduł oparty jest o router udostępniający w lokalnej sieci Internet przewodowy lub bezprzewodowy (przy wykorzystaniu urządzeń typu accesspoint).

Uzyskanie dostępu do Internetu:

 1. Klient, po odnalezieniu otwartej sieci WiFi może się z nią połączyć bez zabezpieczeń (bez podawania hasła).
 2. Po wejściu na dowolną stronę internetową (jeżeli nie dokonał wcześniej autoryzacji) zostaje przekierowany na stronę startową ActiveBox, która informuje go, że może uzyskać bezpłatny odstęp do Internetu za pomocą:
  - logowania kontem Facebook;
  - logowania kontem Google+;
  - logowania za pomocą unikalnego kodu (dostępnego w recepcji, barze itp.);
  - logowania za pomocą adresu e‐mail (poprzez link aktywacyjny).
 3. Logowanie za pomocą kont Facebook i Google+ daje możliwość dostępu do Internetu na określoną liczbę godzin. Czas dostępnego Internetu jest konfigurowany z poziomu panelu zarządzania systemem. Dodatkowo istnieje możliwość zablokowania ponownego logowania danym kontem przed upłynięciem określonej liczby godzin.
 4. Logowanie za pomocą kodu, który można otrzymać od recepcjonisty lub barmana w postaci bloczku z logotypem socialu oraz informacją o ważności dostępu do Internetu. Liczba godzin dostępnego Internetu jest konfigurowana z poziomu panelu zarządzania systemem w trakcie generowania kodu. Logowanie za pomocą dowolnego adresu e‐mail daje możliwość dostępu do Internetu na określony czas. Liczba godzin dostępnego Internetu jest konfigurowana z poziomu panelu zarządzania systemem.
 5. Każde zalogowanie się dowolną metodą powoduje rejestrację MAC adresu użytkownika w celach rejestracji jego aktywności w Internecie.

Funkcje administracyjne

 1. System gromadzi poprawne adresy e‐mail wprowadzone bezpośrednio lub poprzez logowanie się kontem Facebook i Google+. W łatwy sposób można je wyeksportować do pliku CSV w celu dalszego obrabiania (kampanie marketingowe).
 2. Dostępność poszczególnych form logowania można dowolnie włączać/wyłączać .
 3. Możliwość ręcznego generowania kodów przez operatora z definiowalnym okresem ważności.
 4. Możliwość automatycznego wydruku kodu dostępowego dla gościa socialowego poprzez moduł zintegrowany z programem socialowym (wg możliwości).
 5. System prezentuje szczegółowe statystyki wejść po wybranych trybach logowania.
 6. System ma możliwość zarządzania stroną startową. Strona startowa to wewnętrzna strona wyświetlana przez router, na którą zostaje przekierowany użytkownik bez aktywnego dostępu do Internetu. Można umieszczać na niej graficzne bannery rotowane. Bannery mogą być podlinkowane do stron www.
 7. Dla każdego typu logowania można ustalić niezależną stronę na którą zostanie przekierowany użytkownik po poprawnym zalogowani (np. fanpage na Google+ lub Facebook) .
 8. System, po zakończonym korzystaniu z Internetu , w zależności od rodzaju logowania wyśle wiadomość e‐mail z podziękowaniem za skorzystanie z usług. Do podziękowań dołączony zostanie tekst np. o promocjach itp., który jest edytowalny w panelu zarządzania.
 9. System ma możliwość przeglądania wybranych stron przez klienta, nie będącego zalogowanym. Możliwość definiowania adresów www nie wymagających zalogowania, np. strony socialowe itp.

Moduł monitoringu połączeń internetowych

Moduł ten został stworzony, aby dać pełne bezpieczeństwo usługodawcy łącza internetowego dla korzystających z niego klientów. Magazynuje on wykorzystanie potencjału Internetu przez wszystkich zalogowanych użytkowników w celu ochrony prawnej. Gdy zajdzie konieczność przekazania informacji dotyczących nadużycia z wykorzystaniem medium internetowego w danej lokalizacji odpowiednim organom ścigania, w łatwy sposób operator jest w stanie takie informacje dostarczyć. W ten sposób chronione są interesy prawne usługodawcy, który udostępnia darmowy Internet na obszarze swoich obiektów.

Cechy:

 1. Dedykowany zasób dyskowy archiwizuje informacje o połączeniach wszystkich zalogowanych klientów.
 2. System archiwizuje korzystanie z Internetu:
  - Datę i godzinę połączenia,
  - MAC adres urządzenia łączącego się,
  - Lokalny Adres IP urządzenia łączącego się,
  - Docelowy adres IP z którym łączy się urządzenie.
 3. Na podstawie powyższych danych w prosty sposób można odnaleźć użytkownika którego w/w dane dotyczą.
 4. Łatwy sposób pobrania archiwalnych danych wg dziennych okresów.